Now showing items 21-40 of 1342

   • کاربرد دستگاه استاپلینگ در آناستوموزهای سیستم گوارش 

    Type: Thesis
    Author : پارسا، مجید; تجویدی، محمدطاهر
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: ارائه اطلاعات اساسی در باره دلایل و انگیزه های بکارگیری دستگاه استاپلینگ، انواع، تشریح ساختمان هر کدام و نحوه بکارگیری در حین آناستوموزهای دستگاه گوارش، خطاها واشکالات تکنیکی و نحوه احتراز از آنها
    Subject(s) : Sutures , Suture Techniques , Digestive System , Surgery , Instrumentation , بخیه های جراحی , تکنیکهای بخیه زدن , دستگاه گوارش , جراحی , استفاده از ابزار و وسایل ,
   • بررسی پاتولوژیک 200 مورد سل در بیرجند 

    Type: Thesis
    Author : اسماعیل زاده، جواد; خامسان، جواد
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: انجام بررسی بر روی 200 مورد بیمار با طیف 55 درصد ایرانی و 45 درصد افغانی بوده. نتایج شامل: شایعترین محل گرفتاری غدد لنفاوی - بیشترین شیوع ادنوپاتی بعد از واکسیناسیون در کودکان پسر ایرانی - ابتلاء استخوانها و مفاصل بیشتر ...
    Subject(s) : Tuberculosis , Epidemiology , Pathology , Birjand , سل , اپیدمیولوژی , آسیب شناسی , بیرجند ,
   • بررسی افسردگی در دانشجویان پزشکی بیرجند 

    Type: Thesis
    Author : جاغوری، حسن; نبوی، حسن
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: بررسی دراردیبهشت ماه 72 بر روی 220 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام و مشخص شد میزان افسردگی با جنس و سن ارتباط دارد
    Subject(s) : Depression , Mental Disorders , Epidemiology , Birjand , افسردگی , اختلالات روانی , اپیدمیولوژی , بیرجند ,
   • سوختگی: مراقبتها و درمان. 

    Type: Thesis
    Author : امیرافشار، اکبر
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: بررسی تغییرات سیستمیک، انواع سوختگی، تغییرات متابولیک و حمایت تغذیه ای، کنترل و درمان بیماران
    Subject(s) : Bruns , Therapy , Complications , سوختگی ها , درمان , عوارض ,
   • بررسی رتروسپکتیو ریسک فاکتورهای انفارکتوس قلبی در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 69 - 68 

    Type: Thesis
    Author : سلطانی نژاد، کامران
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: مطالعه بر روی 37 پرونده منتخب با در نظر گرفتن عوامل سن، محل زندگی، فشارخون، کلسترول خون و جنس انجام، نتایج نشان میدهد عوامل استرس زای محیطهای شهری در بیرجند در مقایسه با شهرهای دیگر اثر کمتری در بروز سکته قلبی دارد
    Subject(s) : Heart Block , Infarction , Heart Diseases , Epidemiology , Birjand , سکته قلبی , انفارکتوس , بیماری های قلب , اپیدمیولوژی , بیرجند ,
   • بررسی یکساله عمل جراحی کاتاراکت و لنز داخل چشمی در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند 

    Type: Thesis
    Author : عبدالرزاق نژاد، محمدابراهیم; آهنی، رجبعلی
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: بررسی در بین 121 بیماراز مهر 72 تامهر 73 انجام، نتایج نشان داد: 1- شیوع کاتاراکت در مردان و افراد روستایی بیشتر است. 2- میزان ابتلا با افزایش سن بیشتر می شود
    Subject(s) : Cataract , Lenses, Intraocular , Epidemiology , Surgery , Birjand , آب مروارید , لنزهای داخل چشم , اپیدمیولوژی , جراحی , بیرجند ,
   • بررسی اوتیت مدیا با افیوژن در مدارس ابتدایی بیرجند 

    Type: Thesis
    Author : شیبانی، ژاله; شریفان، رامین
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: بررسی بر روی 875 کودک 9-7 ساله در 4 دبستان ابتدائی بیرجند طی زمستان 1372 تا پایان بهار 1373 با تکمیل پرسشنامه و فرم معاینه انجام، مشخص شد که 6/3 درصد کودکان، دچاراوتیت مدیا با افیوژن هستند
    Subject(s) : Otitis Media with Effusion , Otitis Media , Ear Diseases , In Infancy & Childhood , Birjand , اوتیت مدیا همراه با ترشحات , اوتیت میانی , بیماری های گوش , در نوزادی و کودکی , بیرجند ,
   • شکاف لب و کام و بررسی موارد عمل شده آن در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند در سالهای 74 - 1360 

    Type: Thesis
    Author : رستمیان، فروزنده; محمدی راد، رویا
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: پژوهش در بین 33 بیمار عمل شده در سالهای 74 - 1360 در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند انجام، درصد ابتلا به شکاف کام و لب به تفکیک جنس، کامل یا ناقص، یکطرفه و دوطرفه به تفکیک ارائه شده است
    Subject(s) : Cleft Lip , Cleft Palate , Epidemiology , Surgery , Birjand , شکاف کام , لب شکری , اپیدمیولوژی , جراحی , بیرجند ,
   • بررسی سوء تغذیه و شیوع آن در بخش اطفال در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند در نیمه اول سال 1372 

    Type: Thesis
    Author : داوری عدالت پناه، حمید; ممیزان، مجید
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: این پژوهش توصیفی تحلیلی در بین 425 بیمار مبتلا به گاستروآنتریت مراجعه کننده به بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند انجام نتایج به تفصیل ارائه شده است
    Subject(s) : Child Nutrition Disorders , Child Nutrition , اختلال تغذیه کودکان , تغذیه کودکان ,
   • آپاندیسیت حاد و ارزیابی 100 مورد بیمار بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند 

    Type: Thesis
    Author : کمیلی، محمد; ارجمندی، غلامرضا
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: این پژوهش در بین 100 بیمار بستری در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند ازتاریخ 73/5/1 لغایت 73/7/18 انجام، علایم بالینی و آزمایشگاهی بدست آمده به تفصیل ارائه شده است
    Subject(s) : Appendicitis , Abdomen, Acute , Birjand , آپاندیسیت , شکم حاد , بیرجند ,
   • بررسی اثر پره مدیکاسیون بر عوارض پس از عمل جراحی 

    Type: Thesis
    Author : بنکداران، شکوفه
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: پژوهش بر روی 150 نفر بیمار در سه گروه 50 نفره با پریمید آتروپین، بدون آتروپین و دیازپام + آتروپین انجام، یافته های عوارض پس از عمل در این سه گروه به تفکیک سن و زمان به تفصیل ارائه شده است
    Subject(s) : Premedication , Postoperative Complication , Drug Therapy , داروی پیش از عمل جراحی , عوارض پس از عمل جراحی , دارو درمانی ,
   • گلوکوم و روش جدید ترابکولکتومی با میتومایسین و گزارش چند مورد آن در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند 

    Type: Thesis
    Author : نیشابوری، حسن
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: گلوکوم با زاویه باز به افزایش فشار داخل چشم در مقابل زاویه باز اطلاق می شود که با خصوصیات کاهش میدان بینایی و تغییرات سر عصب اپتیک مشخص می شود این بیماری بطور شایع در افراد نزدیک بین و در سنین 50 - 30 سالگی بیشتر دیده می ...
    Subject(s) : Glaucoma , Trabeculectomy , Drug Effects , Birjand , آب سیاه , ترابکولکتومی , اثرات دارویی , بیرجند ,
   • بررسی رتروسبکتیو گاسترآنتریت در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) 

    Type: Thesis
    Author : کیاحسینی، شیرین; کریمی، مرجانه
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: مطالعه بر روی 355 پرونده بیمار در محدوده سنی 1 ماه تا 5 سال که در شش ماهه اول سال 1372 در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند بستری بوده اند به کمک فرم انجام شده است. نتایج بدست آمده شامل: شیوع بیشتر بیماری در دخترها ...
    Subject(s) : Diarrhea , Gadtrointestinal Diseases , Bacterial Infection , Gastroenteritis , Digestive System Diseases , Epidemiology , Birjand , اسهال , بیماری های معده و روده , عفونتهای باکتریایی , گاستروآنتریت , بیماری های دستگاه گوارش , اپیدمیولوژی , بیرجند ,
   • A Study of Oxyurosis Among The Girls in Birjand Single-Sex Primary Schools 

    Type: Thesis
    Author : Farzaneh Zendehdel; Safieh Ghasemian Moghaddam; قاسمیان مقدم، صفیه; زنده دل، فرزانه
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: اکسیوروز یکی از بیماریهای انگلی است و با بهداشت فردی و همگانی رابطه ای مستقیم دارد. در این پایان نامه اطلاعات و آمارهایی که در باره میزان شیوع اکسیوروز در مدارس ابتدایی دخترانه بیرجند گردآوری شده است و همچنین با بهره گیری ...
    Subject(s) : Oxyuriasis , Nematde Infections , Helminthiasis , Helminths , Epidemiology , Birjand , اکسیوریاز , عفونت های نماتود , ابتلا به کرم های انگلی , کرم های انگلی , اپیدمیولوژی , بیرجند ,
   • تومورهای دستگاه گوارش و بررسی موارد بدخیم آن در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند 

    Type: Thesis
    Author : ابدالی، علی بخش; گشایشی، جواد
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: مطالعه بر روی 209 مورد بیمار طی یکدوره 5 ساله انجام 51/2 درصد موارد مربوط به مری و درصد ابتلاء زنان بیشتر از مردان گزارش شده است. تشخیص قطعی توسط بیوپسی و پاتولوژی انجام شده است
    Subject(s) : Digestive System Neoplasms , Stomach Neoplasms , Intestinal Neoplasm , Digestive System Diseases , Epidemiology , Birjand , سرطان های دستگاه گوارش , سرطان های معده , سرطان های روده , بیماری های دستگاه گوارش , اپیدمیولوژی , بیرجند ,
   • بررسی کلینیکوپاتولوژیک سل پلور بعلاوه بررسی 15 ساله اسمیرهای خلط مثبت از نظر BK 

    Type: Thesis
    Author : توکلی عراقی، محمود
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: این تحقیق توصیفی تحلیلی در بین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند در فاصله سالهای 1359 الی 1373 با تکمیل پرسشنامه و بررسی تستهای آزمایشگاهی و پاتولوژیک برروی 16425 نمونه انجام و نتیجه گیری شده است: 1- ...
    Subject(s) : Tuberculosis , Laboratory Thecniques and Procedures , Diagnosis , Pathology , سل , فنون و روش های آزمایشگاهی , تشخیص , آسیب شناسی ,
   • Deep Neck Infectious 

    Type: Thesis
    Author : Eelham Deilamy; دیلمی، الهام
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: این بررسی در بین 69 مورد بیمار که در فاصله سالهای 72-1371 دربخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع) بستری بوده اند انجام و اظهار شده است: شایعترین منشاء عفونتها، عفونتهای دندانی و بیشتر درافراد مذکر و ساکن روستا می باشد
    Subject(s) : Neck , Infection , Iinjuries , Epidemiology , Birjand , گردن , عفونت , آسیب ها , اپیدمیولوژی , بیرجند ,
   • تب روماتیسمی و بررسی آماری آن در شهرستان بیرجند 

    Type: Thesis
    Author : سعادت، حمید; سلطانخواه بیدختی، رضاعلی
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: مطالعه بر روی موارد اثبات شده تب روماتیسمی در بخشهای داخلی و اطفال بیمارستان امام رضا(ع) در سالهای 73 - 67 انجام نتایج حاصله با مقادیر موجود در رفرنس ها تفاوت چندانی نداشته است
    Subject(s) : Rheumatic Fever , Epidemiology , Therapy , Diagnosis , Birjand , تب روماتیسمی , اپیدمیولوژی , درمان , تشخیص , بیرجند ,
   • سندرم TORCH (عفونتهای سیتومگالو ویروسی) 

    Type: Thesis
    Author : پرهیزکار، علی
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: بررسی ویروس شناسی، اپیدمیولوژی، پاتولوژی، تظاهرات کلینیکی، تشخیص، تشخیص افتراقی و نحوه پیشگیری سندرم TORCH
    Subject(s) : Pregnancy Complications, Infectious , Cytomegalovirus infections , عوارض عفونی آبستنی , عفونت های ویروس سیتومگال ,
   • بررسی موارد CVA بدنبال هیپرتانسیون در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند (سال 70 - 69) 

    Type: Thesis
    Author : فرزادمهر، مسعود; ملکی، محمدرضا
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: این بررسی در طی سالهای 70 و 69 در بین 102 بیمار که 10 نفر آنها منجر به فوت شده است انجام، شیوع PCVA در بین مردان بیشتر از زنان گزارش شده است
    Subject(s) : Cerbrovasculr Disorders , Brain Diseases , Nervous System Diseases , Hypertension , Epidemiology , Birjand , اختلالات عروقی مغز , بیماری های مغز , بیماری های دستگاه اعصاب , افزایش فشار خون , اپیدمیولوژی , بیرجند ,