Now showing items 1-20 of 1342

   • طرز زندگی، تغذیه و نواحی در بیماران مولتیپل اسکلروز یا اسکلروز آن پلاک 

    Type: Thesis
    Author : تقی نژاد، محمد
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    Abstract: در این تحقیق، مطالعه بر روی 87 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروز بصورت گروههای درمانی و کنترلی انجام شده است که نتایج بدست آمده نشانگر این است که مدت بیماری در اشخاص تحت درمان بیشتر از گروه کنترلی بوده است
    Subject(s) : Multiple Sclerosis , Central Nervous System Diseases , ام اس , بیماری های دستگاه اعصاب مرکزی ,
   • بیماریها و مشاغل سنگزا در سیستم ادراری 

    Type: Thesis
    Author : خزاعی، غلامرضا
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    Abstract: ارائه کلیاتی درباره سنگهای سیستم ادراری درمان، اتیولوژی، ایدیوپاتیک و مشاغل سنگزا همراه با خلاصه گزارش تحقیقات دکتر لطفی در مورد سنگهای ادراری در خراسان
    Subject(s) : Urinary Calculi , Urologic Diseases , سنگ مجرای ادرار , بیماری های دستگاه ادراری ,
   • جداسازی استئوجنین از استخوان گاو 

    Type: Thesis
    Author : ملکانه، محمد
    Publisher: دانشگاه تربیت مدرس
    Abstract: ارائه پژوهش تحقیقی درباره جداسازی پروتئین های القاء کننده تشکیل استخوان از ماتریکس خارج سلولی استخوان ساعد گوساله و آزمایش بر روی موش. مقدار بافت استخوانی تشکیل شده قابل قبول بوده است
    Subject(s) : بیوشیمی پزشکی , Bone Transplantation , Bone and Bones , Osteotomy , Proteins , Isolation & Purification , پیوند استخوان , استخوان ها , استئوتومی , پروتئین ها , جداسازی و پالایش ,
   • بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین پزشکان مرد و پزشکان زن 

    Type: Thesis
    Author : کاظمی، بهروز
    Publisher: دانشگاه اصفهان
    Abstract: این پژوهش از نوع توصیفی و آماری می باشد که بر روی 25 نفر پزشک زن با سن بین 5 - 35 و سابقه خدمت 13 - 8 در شهر اصفهان بطور تصادفی انتخاب و پرسشنامه به آنها داده شد و با استفاده از تست افسردگی بک مورد بررسی قرار گرفتند که در ...
    Subject(s) : روانشناسی بالینی , Depression , Mental Disorders , Epidemiology , افسردگی , اختلالات روانی , اپیدمیولوژی ,
   • آبهای شهرستان بیرجند و روشهای بهبود کیفیت آن 

    Type: Thesis
    Author : عودی، قاسم
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی تهران
    Abstract: دراین تحقیق منابع آب مورد استفاده در شهرستان بیرجند از نظر کمی و کیفی (فیزیکی، شیمیائی و باکتریولوژیکی) طی عملیات نمونه برداری در فصلهای تابستان، زمستان و پائیز و آنالیز آنها مورد بررسی قرار گرفته با توجه به نتایج بدست ...
    Subject(s) : علوم بهداشتی , Water , Environmental Health , Birjand , آب , بهداشت محیط زیست , بیرجند ,
   • شیوع اپیدمیولوژیکی انگلهای روده ای بیماریزا در دانش آموزان کلاس اول راهنمایی مدارس پسرانه (دولتی و غیرانتفاعی) در شهر بیرجند در گروه سنی 13 - 12 سال در سال تحصیلی 1377 - 1376 

    Type: Thesis
    Author : قالیبافان، علی اصغر
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: این پژوهش تحقیقی - توصیفی می باشد و هدف کلی تعیین میزان شیوع اپیدمیولوژیکی انگلهای روده ای بیماریزا در دانش آموزان کلاس اول راهنمایی مدارس پسرانه دولتی و غیرانتفاعی شهر بیرجند در گروه سنی 13 - 12 در سال تحصیلی 1377 - 1376 ...
    Subject(s) : Intestinal Diseases, Parasitic , Parasitic Diseases , Epidemiology , In Adolescence , Birjand , بیماری های انگلی روده , بیماری های انگلی , اپیدمیولوژی , در نوجوانی , بیرجند ,
   • نقش انتقال خون در بروز بیماری هپاتیت B 

    Type: Thesis
    Author : نصیری کوپایی، کریم
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: پژوهش بر روی 320 مورد نمونه مشکوک انجام گرفته میزان شیوع HBS - Ag بطور متوسط 47/5 در هزار ذکر شده است
    Subject(s) : Hepatitis B , Blood Transfusion , Virus Diseases , هپاتیت بی , انتقال خون , بیماری های ویروسی ,
   • ساختمان و ارتباطات آناتومیک پوشش های مغزی - نخاعی 

    Type: Thesis
    Author : حسین زاده، محمدحسین
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    Abstract: معرفی ساختمان و ارتباطات آناتومیک بخش های مختلف پوششهای مغزی نخاعی و تحقیقات جدید در مورد فضای سابدورال
    Subject(s) : آناتومی , Neuroanatomy , Brain , Anatomy & Histology , کالبدشناسی اعصاب , مغز , کالبدشناسی و بافت شناسی ,
   • بررسی تاثیر برنامه آموزشی مراقبت از خود در مددجویان دارای پیس میکر دائم و ارائه طرح مدون آموزشی 

    Type: Thesis
    Author : حسن زاده، مجید
    Publisher: دانشگاه تربیت مدرس
    Abstract: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که هدف کلی این پژوهش تعیین نیازهای آموزشی مددجویان دارای پیس میکر در شهرستان مشهد و طراح یک طرح مدرن آموزشی میباشد یافته های پژوهشی نشان میدهد که بیشترین مددجویان تحت مطالعه را از نظر ...
    Subject(s) : Pacemaker, Artipicial , Surgical Equipment , Heart Surgery , Heart Diseases , Instrumentation , پیس میکر مصنوعی , وسایل و تجهیزات جراحی , جراحی قلب , بیماری های قلب , استفاده از ابزار و وسایل ,
   • تومورهای خوش خیم استخوانی (استئوژنیک) 

    Type: Thesis
    Author : وجدان، مرتضی
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی
    Abstract: پژوهش بر روی 4 مورد در طی 4 سال انجام، نسبت شیوع مرد به زن 1 به 3 و محل گرفتاری بیشتر در اندام فوقانی و استخوانهای دست گزارش شده است
    Subject(s) : Bone Neoplasms , Osteoma, Osteoid , Bone Diseases , سرطان های استخوان , استئویید استوما , بیماری های استخوان ,
   • بررسی مراحل رشد و تکامل جوانه اندام درجنین انسان 

    Type: Thesis
    Author : کرمانی، طیبه
    Publisher: دانشگاه تربیت مدرس
    Abstract: معرفی مراحل رشد و تکامل جوانه اندام از جهات مختلف رشد و تمایز اجزاء آن، نحوه مورفوژنز، هیستوژنز، سیر زمانی و غیره
    Subject(s) : Fetal Development , Embryology , Fetal Organ Maturity , رشد جنین , جنین شناسی , تکامل اندام های جنین ,
   • ارزشیابی تاثیر آموزش برنامه تنظیم خانواده در میزان آگاهی و نحوه عملکرد آموزشی بهورزان مرد در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیرجند 

    Type: Thesis
    Author : میری، محمدرضا
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی تهران
    Abstract: انجام پژوهش نیمه تجربی بر روی 40 بهورز مرد با تکمیل پرسشنامه اولیه در زمینه آگاهی، عقاید و عملکرد آنها و سپس برگزاری برنامه آموزشی با توجه به نیازها، نتایج ارزشیابی انجام شده پس از اجرای برنامه آموزش تنظیم خانواده افزایش ...
    Subject(s) : مدرسی در رشته آموزش بهداشت , Family Planning , Health Education , Family Health , Education , Birjand , تنظیم خانواده , آموزش بهداشت , بهداشت خانواده , آموزش , بیرجند ,
   • اصلاح عیوب انکساری چشم با عمل جراحی و گزارش موارد انجام شده برای اولین بار در بیمارستان امام رضا (ع) 

    Type: Thesis
    Author : حیدری، بهروز
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    Abstract: در این بررسی به چگونگی عمل جراحی رفراکتیو و تاثیر آن بر اصلاح عیب انکسار چشم در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد پرداخته است. بیماران تحت مطالعه افرادی بودند که قبلا به علت کراتوکونومی تحت عمل جراحی پیوند نفوذی قرنیه قرار گرفته ...
    Subject(s) : Refractive Errors , Refraction, Ocular , Eye Disease , Surgery, Eye , عیوب انکساری , شکست نور در چشم , بیماری های چشم , جراحی چشم ,
   • Gall Stones Diseases 

    Type: Thesis
    Author : شیبانی تل کاه، علی
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: ارائه شناخت، تشخیص و درمان سنگهای صفراوی و اشاره به پژوهش های انجام شده با عناوین شیوع و اپیدمیولوژی سنگهای صفراوی در بیمارستانهای مشهد و شیوع و اپیدمیولوژی سنگهای صفراوی در آمریکا
    Subject(s) : Cholelithiasis , Biliary Tract Diseases , سنگ کیسه صفرا , بیماری های مجرای صفراوی ,
   • بررسی شیوع سل در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند 

    Type: Thesis
    Author : هاشمی، عزت الله; یوسف زاده قوچانی، محمود
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: بررسی 7 مورد بیمار در طی سالهای 73 - 70 در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند و نتایج بدست آمده تب و سرفه مهمترین علامت، بیشترین سن ابتلا زیر یکسال، پائین بودن سطح اقتصادی افراد و کاهش وزن بویژه در دختران گزارش شده است
    Subject(s) : Tuberculosis , Diagnosis , Therapy , Infancy & Childhood , سل , تشخیص , درمان , در نوزادی و کودکی ,
   • بررسی آماری بیست بیمار مبتلا به گلومرونفریت حاد متعاقب عفونت استرپتوکوکی بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند طی سالهای 73-1371 

    Type: Thesis
    Author : اصغری، یوسف; مجنونی، حسن
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: پژوهش در بین بیست بیمار در سالهای 73 - 1371 در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) انجام نتایج بدست آمده به تفضیل ارائه شده است
    Subject(s) : Glomerulonephritis , Streptococcal Infection , Kidney Diseases , In Infancy & Childhood , Birjand , گلومرولونفریت , عفونتهای استرپتوکوکی , بیماری های کلیه , در نوزادی و کودکی , بیرجند ,
   • بررسی 208 مورد سرطان مری دربیمارستان امید مشهد (مرکز مبارزه با سرطان خراسان) 

    Type: Thesis
    Author : رفیع زاده، هادی
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: بررسی 208 مورد بیمار مبتلا به سرطان مری مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد درسال 1370 با هدف بررسی وضعیت سرطان مری در ایران و پیشنهاد درباره انجام روشهای بیماریابی همراه با ارائه نتایج تفصیلی
    Subject(s) : Esophageal Neoplasms , Mashhad , سرطان های مری , مشهد ,
   • بررسی مقایسه ای اثرات آلفنتانیل و سوفنتانیل بر فشار خون ناشی از لوله گذاری تراشه 

    Type: Thesis
    Author : حاجی آبادی، محمدرضا
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    Abstract: تحقیق بر روی 120 بیمار که از 72/1/20 تا 72/4/20 تحت عمل جراحی در مجتمع درمانی امام رضا (ع) مشهد قرار گرفته اند، نتایج نشان میدهد استفاده از آلفنتانیل و سوفنتانیل قبل ازالقاء بیهوشی می تواند واکنش های همودینامیک به لارنگوسکپی ...
    Subject(s) : بیهوشی , Anesthetics , Blood Pressure , Intubation , Drug Effects , Complications , داروهای بیهوشی , فشار خون , لوله گذاری , اثرات دارویی , عوارض ,
   • بررسی میزان مسمومیت با سرب بدنبال مصرف سوندور در کودکان و ارائه طرح آموزشی 

    Type: Thesis
    Author : خزاعی، طیبه
    Publisher: دانشگاه تربیت مدرس
    Abstract: این پژوهش یک مطالعه تحلیلی از نوع مورد - شاهدی جهت بررسی میزان مسمومیت با سرب بدنبال مصرف سوندور در کودکان زیر یکسال شهر زاهدان می باشد. در تایید ارتباط مصرف سوندور و افزایش سرب خون کودکان متوسط سرب خون کودکان مورد 53/49 ...
    Subject(s) : مدرسی آموزش پرستاری، گرایش کودکان , Lead Poisoning , In Infancy & Childhood , مسمومیت سرب , در نوزادی و کودکی ,
   • بررسی فشار خون و ریسک فاکتورها در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند 

    Type: Thesis
    Author : کریمی، طیبه; ولایتی پور، جعفر
    Publisher: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    Abstract: انجام پژوهش توصیفی تحلیلی به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر روی 300 بیمار و جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه و تجزیه و تحلیل به کمک بسته نرم افزاری و گزارش نتایج شامل افزایش میزان بروز هیپرتانسیون با افزایش سن، شیوع بیشتر ...
    Subject(s) : Blood Pressure , Hypertension , Therapy , فشار خون , افزایش فشار خون , درمان ,